technology

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging die veel waarde hecht aan gezondheid, rechten, onderwijs en ICT. Het is voor ons belangrijk dat iedereen de kans krijgt om hier actief mee bezig te zijn en dat er continu verbeteringen plaats kunnen vinden op alle niveaus. Deze verbeteringen komen natuurlijk niet vanzelf, daarom doen wij ons uiterste best om bevordering zo vlot en vlekkeloos te laten gebeuren als mogelijk is.

Wij mensen vinden het fijn om iets nieuws te leren, we vinden het vooral geweldig als wij deze dingen ook nog eens in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Als vereniging zien wij graag dat een groep mensen samen komen voor projecten en op die manier werken aan zelf ontplooiing. Zonder zelf ontplooiing zullen wij altijd blijven waar we zijn, het is gezond om naar meer te streven en dat is precies wat zo’n project kan bieden.

Wij willen mensen van elke leeftijdsgroep, beginnend vanaf de basisschool, helpen om de beste versie van zichzelf te kunnen worden. Ook als er leerproblemen zijn helpen wij graag bij het oplossen van deze problemen door bijvoorbeeld op afstand te leren. Hierbij kan nog steeds ontwikkeling, samenwerking en stimulatie voorkomen wat verschillende voordelen heeft voor de leerlingen. Ook is het bieden van onderwijs aan vluchtelingen een deel van ons doel. Dit willen wij doen door aangepast onderwijs, cursus, advisering, bevorderen van de integratie en informeren over hun rechten en plichten zodat zij in de korte toekomst volop mee kunnen draaien in ons land.

Het uitvoeren van (economisch en sociale) onderzoeken en beleidsanalyses is ook een groot deel van de verbetering waar wij naar streven. Dit doen wij vooral voor overheden, bedrijven, internationale organisaties en non-profit organisaties. Voor deze organisaties organiseren wij ook trainingen en onderwijs gebaseerd op de resultaten van de verschillende onderzoeken die verricht zijn. Ook willen wij deze organisaties in staat stellen om zich zinvol in debatten te engageren op (inter)nationaal niveau over het sociale en economische beleid en de sociale en economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Uiteraard is het organisatorisch structuur ook zeer belangrijk en daarom organiseren wij ook opleidings-, advies– en begeleidingsactiviteiten.

Normen en waarden staan hoog in ons beleid, het is natuurlijk alleen maar normaal om met respect om te gaan met de medemens. Het bevorderen van de bekendheid en beleving van de universele waarden en normen is daarom een belangrijk speerpunt voor ons. Om dit te kunnen realiseren plannen wij culturele, religieuze en ethiek lessen zodat we beter snappen waarom mensen denken zoals ze denken. Alles moet natuurlijk ook vreedzaam blijven. Wij stimuleren en ondersteunen allerlei activiteiten die hieraan bijdragen. Een vreedzame samenleving is een fijne samenleving. Wij doen ons best om de burgerschap te versterken en om het bewustzijn van de burgers op te bouwen. Uiteraard is iedereen wel zijn eigen persoon en wij snappen dit. Het uitvoeren, ondersteunen en deelnemen aan internationale projecten of artistieke activiteiten is dan vanzelfsprekend ook een van onze speerpunten. Deze activiteiten kunnen eventueel met een certificaat voltooid worden.